PERSBERICHT 2020
Kom er voor uit!


De overgang begint zo rond het 45e levensjaar en kan wel meer dan 10 jaar duren. Elke vrouw – de helft van de bevolking dus – maakt het in haar leven mee. Toch is de overgang nog steeds een taboe, er wordt weinig over gesproken. Zowel door vrouwen zelf als door zorgprofessionals waar vrouwen komen met klachten. Het patroon van klachten wordt vaak niet herkend als (begin van) de overgang. De landelijke week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding te verbeteren, zodat vrouwen gezonder ouder worden.

Gezamenlijk kennisgat opvullen
Zowel vrouwen als zorgprofessionals weten veel te weinig over de overgang. Wanneer het begint, wat de symptomen zijn, welke impact die op leven en werk kunnen hebben, welke risico's er zijn, hoe de klachten aangepakt kunnen worden en welke behandeling mogelijk is. Daardoor lopen vrouwen tijdens de overgang veel te lang rond met klachten die hun functioneren belemmeren en die gewoon behandeld kunnen worden. Vrouwen van 45+ zijn (bijna allemaal) in de overgang. Maar een op de vijf heeft geen last; vier op de vijf vrouwen hebben dus wel last van de (snelle) daling van de oestrogeenproductie. Opvliegers, slecht slapen, pijn in de spieren en gewrichten en stemmingswisselingen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Vrouwen lopen na de overgang onnodig meer risico op onder meer hart- en vaatziekten en ernstige botontkalking.

Aandacht op werkvloer zorgt voor behoud werkvermogen
Voor vrouwen is het een verademing als ze weten dat wat hen vaak 'overkomt' zo rond hun 40-45e gewoon de overgang is. Als ze kennis hebben van deze levensfase kunnen ze zelf stappen ondernemen en die hulp zoeken die zij nodig hebben. Dat kan een verpleegkundig overgangsconsulent, een gynaecoloog of begeleiding of coaching op andere vlakken zijn, zoals leefstijl. Ook in de werksituatie kan door aandacht voor dit thema het werkvermogen worden behouden en verzuim voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van netwerkorganisatie OVER! samen met Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog en NAMS-gecertificeerd menopauze-specialist. Op dit moment zijn bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Met de vergrijzing stijgt dit aantal alleen maar. De week van de overgang roept vrouwen op om er als het ware 'voor uit te komen' dat ze in de overgang zijn, als logische stap naar het (h)erkennen van klachten en die vervolgens aan te pakken. Ook voor (zorg)professionals geldt dat ze voldoende kennis moeten hebben van deze levensfase, zodat ze vrouwen vanuit hun expertise kunnen ondersteunen of begeleiden.

De landelijke week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding tijdens dit zogenaamde kantelpunt in elk vrouwenleven te verbeteren. De deelnemende partners zijn Breederode hogeschool, Curves, de Hormoonfactor, MIND Korrelatie en kenniscentrum Overgang.

 

Persbericht 2019
Overgang: kantelpunt in vrouwenleven

Elke vrouw komt in de overgang; dat is een natuurlijk gegeven. De leeftijd waarop het begint, wat en hoeveel een vrouw ervan merkt of wanneer het over is, verschilt van vrouw tot vrouw.Vanaf het 45ejaar zijn de meeste vrouwen met de overgang bezig. Gemiddeld rond hun 51ehebben zij hun laatste menstruatie.De overgangsfase duurt gemiddeld 5 tot 12 jaar.

Gezondheidsrisico’s voor vrouwen
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. In de jaren dat ze langer leven is hun gezondheid minder goed. Doordat in de overgang de beschermende werking van hun vrouwelijke hormonen wegvalt, lopen vrouwen na de overgang meer risico op hart- en vaatziekten. Dat is wereldwijd de grootste doodsoorzaak bij vrouwen. Ook in Nederland overlijden momenteel meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Andere bekende gezondheidsrisico’s zijn botontkalking, gewichtstoename, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.Door een gezonde leefstijl en zo nodig tijdige behandeling kunnen de gevolgen van deze ongunstige veranderingen worden beperkt.

Kantelpunt goed gebruiken
In de overgang vindt een versnelling plaats van het gewone verouderingsproces. De klachten die samenhangen met de overgang, zoals opvliegers, slaapstoornissen en stemmingswisselingen, verdwijnen weer; het effect van deze versnelling op de gezondheid niet.De overgang is een kantelpunt in een vrouwenleven om die gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en ermee aan de slag te gaan, zegt Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog van de FeM-poli in Zwolle: “Zorg voor minder stress, een gezond gewicht, voldoende bewegen, matig alcoholgebruik en stop met roken. Dat komt de gezondheid ten goede en kan het risico op te vroeg overlijden halveren. Als vrouwen klachten houden, is onderzoek en behandeling te overwegen. Daarmee kan het dagelijks functioneren weer worden hersteld. Het RIVM heeft op basis van bevolkingsonderzoek de voorspelling gedaan dat 55-plus vrouwen van nu grotere aanspraak zullen maken op professionele zorgvoorzieningen.”

Overgang en werkvermogen
Uit onderzoek blijkt, dat de overgang van invloed is op het werkvermogen van de vrouw. Het werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is het werk uit te voeren, nu en binnen 2 jaar. Een verminderd werkvermogen is een voorspeller van verzuim. Margriet Hijweege, founder van netwerkorganisatie OVER!, adviseert daarom een levensfasegericht HR-beleid: “Vrouwen van 45 tot 60 hebben wat anders nodig dan jonge moeders of starters om gezond en vitaal te kunnen (blijven) werken. Onnodig verzuim is onwenselijk voor werknemer, werkgever en voor de maatschappij!”. Met het interventieprogramma OVER! begeleiden wij grote werkgevers.” Samen met founder Liesbeth Josiassen organiseert zij bovendien elk jaar de week van de overgang, biedt ze nascholing aan huis- en bedrijfsartsen en geeft ze aan magazine uit voor vrouwen van 45 tot 60.

Week van de overgang
Om iets te doen aan die onbekendheid is er de week van de overgang, nu voor het derde jaar. Het thema dit jaar is ‘Kies je leefstijl bij je leeftijd’.  Partners van de week van de overgang zijn Curves, MIND | Korrelatie, de Hormoonfactor, Synthra en het kenniscentrum Overgang, dat de netwerkorganisatie OVER! eind vorig jaar opgericht heeft.
>>>>>>>


Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCwmjh2TdX03R6ZUiVTHJUuA

 

Persbericht 2018
Twee miljoen vrouwen in de overgang; toch een taboe

In de Week van de Overgang 2018 van 9 tot 15 april maakt StudioVrouw de integrale problematiek van werk, emancipatie en zorg in de levensfase van vrouwen van 45 tot 60 inzichtelijk en bespreekbaar. De mogelijke symptomen en impact van deze levensfase zijn veelal onbekend. Misschien zelfs wel een taboe, als je kijkt naar wat we weten en bespreken over andere levensfasen die te maken hebben met hormonen, zoals puberteit, zwangerschap en seks.

Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 45 en 60 jaar.
Zij hebben een ander leven dan de generatie voor hen. Driekwart van de vrouwen van 45 tot 60 van nu heeft een betaalde baan. 60% Van de 3,5 miljoen mantelzorgers is vrouw; bijna de helft van hen is tussen de 45 en 65 jaar.  Deze generatie heeft bovendien gemiddeld 5 jaar later kinderen gekregen die, als hun moeder in de overgang komt, volop aan het puberen zijn. Die combinatie levert stress op. En stress en een veranderende hormoonhuishouding blijken slecht samen te gaan. Dan blijkt erover praten juist heel verstandig om de regie te nemen in plaats van het te laten gebeuren.

Symptomen herkennen: bingo!
Gemiddeld heeft een vrouw haar laatste menstruatie als ze 51,4 jaar is. Dat moment heet de menopauze. De jaren in de aanloop daar naar toe én nog een aantal jaren daarna heet de overgang. Vier op de vijf vrouwen ervaart in die jaren symptomen van de overgang. Welke symptomen en in welke mate is voor elke vrouw anders. Van de welbekende opvliegers heeft 76% van de vrouwen last. Minder bekende symptomen zijn angst- en paniekaanvallen, duizeligheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vergeetachtigheid en onzekerheid. Er zijn naar schatting ook nog ‘ns ruim 200.000 vrouwen die vervoegd in de overgang komen - (ruim) voor hun 40e - en daarvan vaak heftige symptomen ervaren. Op 12 april is er een workshop in Rotterdam, speciaal voor vrouwen met de diagnose vervroegde overgang (POI / POF).

Werk en overgang
Om gezond, vitaal en gelukkig te leven en te werken tijdens en na de overgang is het voor vrouwen heel erg belangrijk om rond hun 45e regie op deze levensfase te nemen. Uit een recente uitzending van NOS Nieuwsuur bleek dat een derde van het verzuim in deze leeftijdscategorie kan samenhangen met overgangssymptomen. Het werk is de eerste plek waar uitval dreigt als er geen passende, op overgangsklachten gerichte actie ondernomen wordt. Op tijd en goed geïnformeerd zijn is essentieel voor alle betrokkenen: huisartsen, bedrijfsartsen, HR-professionals, leidinggevenden, verzekeraars en vrouwen zelf. Op 9 april is er een landelijke meet up #metime rondom werk en overgang.

Deelnemers aan het landelijke congres of een van de andere lokale events kunnen zich aanmelden via www.weekvandeovergang.nl
>>>>>>>>>>>>>>

Facts&figures
Het aantal vrouwen tussen 45 en 60 jaar in ons land  is bijna 2 miljoen. Daarvan werkt driekwart: 1,5 miljoen. Met de toenemende vergrijzing, arbeidsparticipatie en de stijgende pensioenleeftijd neemt het aantal werkende vrouwen tussen 45 en 60 jaar verder toe.

Uit onderzoek van stichting Vuurvrouw blijkt, dat 3 tot 5% van vrouwen in de overgang ernstige depressieve gevoelens ervaart. Een groot risico op een (langdurige) depressie.

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat vrouwen over het algemeen een stuk slechter slapen dan mannen. Vrouwen komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken meer slaapmedicatie dan mannen. 11% Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 t/m 65 jaar (in de overgang) gebruikt slaapmedicatie vs. 4,6% van de mannen. In de leeftijdsgroep 65+ (na de overgang) is dat zelfs 17,5% van de vrouwen vs. 6,1% van de mannen. Slecht slapen leidt tot vermoeidheid en uitputting.

Van de 3,5 miljoen mantelzorgers is 60% vrouw; bijna de helft van hen is tussen de 45 en 65 jaar.                               
à zie voor meer feiten en fabels op www.weekvandeovergang.nl

Het landelijke programma bestaat uit events door het hele land en is te vinden op www.weekvandeovergang.nl  De week van de overgang is een initiatief van

Informatie en interviewaanvragen
Liesbeth Josiassen, tel. 06 54 23 77 34

Partners week van de overgang
MIND|Korrelatie    Depressievereniging     Somnox     WOMEN Inc. 

Achtergrondinformatie
https://vuurvrouw.nu/dossier-stemmingsklachten/
http://www.werkendevrouwen.nl/wp-content/uploads/2016/07/Over_2_BINGO.pdf
https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/overgang-h-erkend
https://www.depressievereniging.nl/depressie/oorzaken-depressies/
https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/genoeg-slaap-geen-garantie-voor-goede-nachtrust
https://www.womeninc.nl/agendaitem/week-van-de-overgang-ga-het-gesprek-aan/
info@poi-pof.nl