PERSINFORMATIE 2024
Overgang: tijd om antwoorden te vinden

Tijd voor de overgang, tijd voor jezelf De tijd nemen om jouw antwoorden te vinden. Dat is de overgang. Er breekt een nieuwe fase in het vrouwenleven aan. De hormoonhuishouding verandert, de productie van oestrogeen komt tot stilstand. Je bent niet meer vruchtbaar. Dat kan meer impact hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Voor een deel van de vrouwen kan de overgang een reset betekenen op een of meer levensterreinen. In de week van de overgang zijn er live en online activiteiten door heel het  land.

Meer dan niet meer ongesteld
Er gebeurt meer in je lijf en in je hoofd dan het simpele feit dat je niet meer ongesteld en dus niet meer vruchtbaar bent. De laatste menstruatie heet de menopauze. Als je een jaar lang niet meer ongesteld bent, weet je eigenlijk pas wanneer die laatste keer was. Daar ben je misschien wel blij mee. De periode rondom je laatste menstruatie heet de overgang. Die heeft meer om het lijf dan je wellicht weet en denkt. Een deel van de vrouwen heeft met behoorlijke klachten te kampen. Wat je merkt van de overgang kan bovendien zo’n 10 jaar duren. En dat kan voor jezelf, thuis en op je werk de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Geen standaard lijstje
Over de overgang is al best heel veel bekend. En ook nog een heleboel niet. Gelukkig wordt er steeds meer over gepraat. Zeker in de jaarlijkse week van de overgang. In 2024 is die van 8 tot 14 april. De helft van de wereldbevolking met een baarmoeder gaat deze levensfase door In Nederland wordt er onder andere onderzocht wat de effecten zijn op het werk en aan welke oplossingsrichtingen we kunnen denken. Want ook onze samenleving moet antwoorden zien te vinden op de uitdagingen die deze levensfase met zich meebrengt. Een groot percentage van deze vrouwen werkt en/of is mantelzorger. En door de vergrijzing is gezonder ouder worden van groot belang om de druk op de zorg te verminderen.

Het is in elk geval belangrijk voor alle betrokkenen om te weten wat de overgang is. De daling en het uiteindelijk stoppen van de productie van vrouwelijk hormoon is voor elke vrouw anders. Daarom is er geen standaard lijstje met vragen en antwoorden en geen eenduidig stappenplan, dat voor iedereen geldt.

Voor, tijdens en na
Ben je rond de 40? Dan is het handig dat je dan al weet wat de overgang is en wat de meest voorkomende signalen zijn van de daling van de oestrogeenproductie. Die daling zet trouwens gemiddeld al in rond je 35e. De kans dat je er al iets van ervaart is dus zeker aanwezig. Misschien merk je het niet bewust op. Of is het iets algemeens, zoals vermoeidheid of het gevoel hebben niet jezelf te zijn. En leg je de link nog niet met de overgang. Ben je rond de 50? Dan zit je er over het algemeen middenin. De laatste menstruatie is gemiddeld rond de 51. Hoe dichter rondom dat moment (de menopauze), hoe beter merkbaar de symptomen.

Het is verstandig om na te denken wat je gaat doen aan de symptomen en nadelige gezondheidsaspecten die de daling van je hormoonproductie tijdens de overgang met zich meebrengen. En wat je na de overgang eventueel nog aan stappen wilt zetten. Sommige vrouwen hoeven weinig te veranderen aan bijvoorbeeld hun leefstijl, omdat ze niet roken, voldoende bewegen en gezond eten. Andere vrouwen hebben vooral veel klachten tijdens de overgang en willen daar oplossingen voor vinden. En voor een deel van de vrouwen kan de overgang een reset betekenen op een of meer levensterreinen.

Je eigen antwoorden vinden
De overgang is de tijd om je eigen antwoorden te vinden voor je persoonlijke situatie. Dat kun je zelf doen, met behulp van alle informatie die beschikbaar is. Tijdens de week van de overgang organiseren onder andere werkgevers en aanbieders van priductenen diensten rondom de overgang workshops. Ga er vooral naar toe, ook als je er nog niks van merkt of als je nog rond de 40 bent. Je kunt een professional om hulp vragen, zoals een huisarts of bedrijfsarts. Dat is zeker verstandig als je veel klachten hebt tijdens de overgang, als dit je belemmert in je werk, als er bijvoorbeeld risicovolle zwangerschappen zijn geweest of als er in de familie hart- en vaatziekten voorkomen (let op: dit zijn maar een paar voorbeelden!). Een afspraak met een verpleegkundig overgangsconsulent of overgangscoach kan een vrij eenvoudige eerste stap zijn (zie VVOC.nl of www.kenniscentrum-overgang.nl). Ook (zorg)professionals leren steeds meer over de overgang, onder andere via het vorig jaar gestarte H3-netwerk (hormonen, hoofd, hart). De OVERacademie geeft aandacht aan deze week, juist als het gaat om werk en overgang.

PERSBERICHT 2023

Als je weet hoe het zit met de overgang, kun je er wat mee doen!

Je hebt het vast wel eens voorbij zien komen: een straatinterview over de overgang. Opvallend is dat de meeste mensen er eigenlijk maar heel weinig van afweten. Ook vrouwen zelf niet. Terwijl elke vrouw het in haar leven meemaakt.

Wanneer begint het eigenlijk?
Een eerste 'miskleun' is de leeftijd waarop de overgang begint. Mensen noemen vaak in de 50 of zelfs 60 jaar. De eerste symptomen zijn er echter vaak al rond de 40/45 jaar. Alleen worden ze niet herkend. En dan is het ook lastig om er iets mee te doen. Ondertussen ervaren behoorlijk wat vrouwen dat ze niet lekker in hun vel zitten, snel moe zijn, slecht slapen of snel boos of juist heel verdrietig zijn. Wat en hoeveel je van je veranderende hormonen merkt, is voor jou anders dan voor je zus, vriendin, buurvrouw of collega. Het kan lijken op wat je moeder ervan merkte, maar dat hoeft niet.

Vroeger geen sprake van overgang
In de week van de overgang worden elk jaar overal in het land interessante events en verhelderende gesprekken georganiseerd rondom de overgang. Want als we feiten en verhalen delen, dan komen we meer te weten over deze bijzondere periode in een vrouwenleven. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen van vroeger niet in de overgang kwamen? Ze werden namelijk gemiddeld niet ouder dan 50....

Wat is er voor elke vrouw hetzelfde is als ze in de overgang is en daarna? Dat is onder meer dat de menstruatie verandert en stopt, de botten sneller brozer worden, hart en vaten sneller verouderen en de vochthuishouding opdroogt. De daling van de oestrogeenproductie is de 'boosdoener'. Deze gezondheidsrisico's en bijkomende klachten kunnen aangepakt worden. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten waar ze vandaag komen!

Meten = weten
Met behulp van de Greene scale kunnen vrouwen bijhouden wat ze ervaren en in welke mate. Omdat juist in de eerste periode van de overgang allerlei vage klachten kunnen komen en gaan, vergeet je ze ook snel weer als je je weer beter voelt. Totdat ze weer terugkomen of je weer wat anders in je vel zit. Houd je ze bij? Dan zie je het patroon! En zul je ook zien wat het effect is als je ze aanpakt. Ben je huisarts, POH, bedrijfsarts of POB en wil je een in een goed gesprek vrouwen van deze leeftijd verder helpen? Met behulp van de Greene scale kun je haar symptomen in kaart brengen.

Doe mee met de week van de overgang!
Professionals organiseren allerlei events. Via de media hoor je feiten en verhalen. Ga erheen, luister en praat mee, steek je licht op als vrouw, partner, zorgprofessional. Zorg dat je meer te weten komt over deze voor vrouwen vaak uitdagende levensfase. Het kan zomaar 10 jaar zijn waarin behoorlijk wat vrouwen zich niet optimaal voelen en daardoor niet lekker functioneren en werken. Als je weet hoe het zit, kun je daar iets mee doen!

Kijk op www.weekvandeovergang.nl

---------------------------------

 

PERSBERICHT 2022
Werkvloer overgangsvriendelijk


In Nederland zijn ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. Overgangsklachten hebben een negatieve invloed op het werkvermogen van vrouwen. Nederlands onderzoek toonde aan dat vrouwen met ernstige klachten 8,4 keer meer kans hebben op een slechter werkvermogen. Vierendertig procent van de variatie in werkvermogen van vrouwen tussen de 44 en 60 jaar wordt verklaard door de variatie in overgangsklachten. Verminderd werkvermogen kan vervolgens leiden tot ziekteverzuim.

Standpunt Overgang en werk
Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang. De NVAB (beroepsvereniging voor bedrijfsartsen) wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. De bedrijfsarts is de aangewezen zorgprofessional om het voortouw te nemen in preventie van gezondheidsschade door de overgang. Dit standpunt is opgesteld namens de NVAB en de Dutch Menopause Society (DMS) in 2021.

Lees het hele standpunt

Overgang in de spreekkamer
Voor vrouwen is het een verademing als ze weten dat wat hen vaak 'overkomt' zo rond hun 40-45e gewoon de overgang is. Als ze kennis hebben van deze levensfase kunnen ze zelf stappen ondernemen en die hulp zoeken die zij nodig hebben. Ook in de werksituatie kan door aandacht voor dit thema het werkvermogen worden behouden en verzuim voorkomen.

Op dit moment zijn bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Met de vergrijzing stijgt dit aantal alleen maar. Als vrouwen meer kennis hebben van de overgang, kunnen ze ook stappen zetten naar het (h)erkennen van klachten en die vervolgens aan te pakken. Ook voor (zorg)professionals geldt dat ze voldoende kennis moeten hebben van deze levensfase, zodat ze vrouwen vanuit hun expertise kunnen ondersteunen of begeleiden op de werkvloer. De bedrijfsarts heeft hierin een belangrijke rol. Daarom is het thema van de week van de overgang in 2022 ' De overgang in de spreekkamer'. 
>>>>>>>>>

 

PERSBERICHT 2020
Kom er voor uit!


De overgang begint zo rond het 45e levensjaar en kan wel meer dan 10 jaar duren. Elke vrouw – de helft van de bevolking dus – maakt het in haar leven mee. Toch is de overgang nog steeds een taboe, er wordt weinig over gesproken. Zowel door vrouwen zelf als door zorgprofessionals waar vrouwen komen met klachten. Het patroon van klachten wordt vaak niet herkend als (begin van) de overgang. De landelijke week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding te verbeteren, zodat vrouwen gezonder ouder worden.

Gezamenlijk kennisgat opvullen
Zowel vrouwen als zorgprofessionals weten veel te weinig over de overgang. Wanneer het begint, wat de symptomen zijn, welke impact die op leven en werk kunnen hebben, welke risico's er zijn, hoe de klachten aangepakt kunnen worden en welke behandeling mogelijk is. Daardoor lopen vrouwen tijdens de overgang veel te lang rond met klachten die hun functioneren belemmeren en die gewoon behandeld kunnen worden. Vrouwen van 45+ zijn (bijna allemaal) in de overgang. Maar een op de vijf heeft geen last; vier op de vijf vrouwen hebben dus wel last van de (snelle) daling van de oestrogeenproductie. Opvliegers, slecht slapen, pijn in de spieren en gewrichten en stemmingswisselingen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Vrouwen lopen na de overgang onnodig meer risico op onder meer hart- en vaatziekten en ernstige botontkalking.

Aandacht op werkvloer zorgt voor behoud werkvermogen
Voor vrouwen is het een verademing als ze weten dat wat hen vaak 'overkomt' zo rond hun 40-45e gewoon de overgang is. Als ze kennis hebben van deze levensfase kunnen ze zelf stappen ondernemen en die hulp zoeken die zij nodig hebben. Dat kan een verpleegkundig overgangsconsulent, een gynaecoloog of begeleiding of coaching op andere vlakken zijn, zoals leefstijl. Ook in de werksituatie kan door aandacht voor dit thema het werkvermogen worden behouden en verzuim voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van netwerkorganisatie OVER! samen met Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog en NAMS-gecertificeerd menopauze-specialist. Op dit moment zijn bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Met de vergrijzing stijgt dit aantal alleen maar. Als vrouwen meer kennis hebben van de overgang, kunnen ze ook stappen zetten naar het (h)erkennen van klachten en die vervolgens aan te pakken. Ook voor (zorg)professionals geldt dat ze voldoende kennis moeten hebben van deze levensfase, zodat ze vrouwen vanuit hun expertise kunnen ondersteunen of begeleiden op de werkvloer. De bedrijfsarts heeft hierin een belangrijke rol. 

De landelijke week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding tijdens dit zogenaamde kantelpunt in elk vrouwenleven te verbeteren. 

 

Persbericht 2019
Overgang: kantelpunt in vrouwenleven

Elke vrouw komt in de overgang; dat is een natuurlijk gegeven. De leeftijd waarop het begint, wat en hoeveel een vrouw ervan merkt of wanneer het over is, verschilt van vrouw tot vrouw.Vanaf het 45ejaar zijn de meeste vrouwen met de overgang bezig. Gemiddeld rond hun 51ehebben zij hun laatste menstruatie.De overgangsfase duurt gemiddeld 5 tot 12 jaar.

Gezondheidsrisico’s voor vrouwen
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. In de jaren dat ze langer leven is hun gezondheid minder goed. Doordat in de overgang de beschermende werking van hun vrouwelijke hormonen wegvalt, lopen vrouwen na de overgang meer risico op hart- en vaatziekten. Dat is wereldwijd de grootste doodsoorzaak bij vrouwen. Ook in Nederland overlijden momenteel meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Andere bekende gezondheidsrisico’s zijn botontkalking, gewichtstoename, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.Door een gezonde leefstijl en zo nodig tijdige behandeling kunnen de gevolgen van deze ongunstige veranderingen worden beperkt.

Kantelpunt goed gebruiken
In de overgang vindt een versnelling plaats van het gewone verouderingsproces. De klachten die samenhangen met de overgang, zoals opvliegers, slaapstoornissen en stemmingswisselingen, verdwijnen weer; het effect van deze versnelling op de gezondheid niet.De overgang is een kantelpunt in een vrouwenleven om die gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en ermee aan de slag te gaan, zegt Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog van de FeM-poli in Zwolle: “Zorg voor minder stress, een gezond gewicht, voldoende bewegen, matig alcoholgebruik en stop met roken. Dat komt de gezondheid ten goede en kan het risico op te vroeg overlijden halveren. Als vrouwen klachten houden, is onderzoek en behandeling te overwegen. Daarmee kan het dagelijks functioneren weer worden hersteld. Het RIVM heeft op basis van bevolkingsonderzoek de voorspelling gedaan dat 55-plus vrouwen van nu grotere aanspraak zullen maken op professionele zorgvoorzieningen.”

Overgang en werkvermogen
Uit onderzoek blijkt, dat de overgang van invloed is op het werkvermogen van de vrouw. Het werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is het werk uit te voeren, nu en binnen 2 jaar. Een verminderd werkvermogen is een voorspeller van verzuim. Margriet Hijweege, founder van netwerkorganisatie OVER!, adviseert daarom een levensfasegericht HR-beleid: “Vrouwen van 45 tot 60 hebben wat anders nodig dan jonge moeders of starters om gezond en vitaal te kunnen (blijven) werken. Onnodig verzuim is onwenselijk voor werknemer, werkgever en voor de maatschappij!”. Met het interventieprogramma OVER! begeleiden wij grote werkgevers.” Samen met founder Liesbeth Josiassen organiseert zij bovendien elk jaar de week van de overgang, biedt ze nascholing aan huis- en bedrijfsartsen en geeft ze aan magazine uit voor vrouwen van 45 tot 60.

Week van de overgang
Om iets te doen aan die onbekendheid is er de week van de overgang, nu voor het derde jaar. Het thema dit jaar is ‘Kies je leefstijl bij je leeftijd’.  Partners van de week van de overgang zijn Curves, MIND | Korrelatie, de Hormoonfactor, Synthra en het kenniscentrum Overgang, dat de netwerkorganisatie OVER! eind vorig jaar opgericht heeft.
>>>>>>>


Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCwmjh2TdX03R6ZUiVTHJUuA

 

Persbericht 2018
Twee miljoen vrouwen in de overgang; toch een taboe

In de Week van de Overgang 2018 van 9 tot 15 april maakt StudioVrouw de integrale problematiek van werk, emancipatie en zorg in de levensfase van vrouwen van 45 tot 60 inzichtelijk en bespreekbaar. De mogelijke symptomen en impact van deze levensfase zijn veelal onbekend. Misschien zelfs wel een taboe, als je kijkt naar wat we weten en bespreken over andere levensfasen die te maken hebben met hormonen, zoals puberteit, zwangerschap en seks.

Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 45 en 60 jaar.
Zij hebben een ander leven dan de generatie voor hen. Driekwart van de vrouwen van 45 tot 60 van nu heeft een betaalde baan. 60% Van de 3,5 miljoen mantelzorgers is vrouw; bijna de helft van hen is tussen de 45 en 65 jaar.  Deze generatie heeft bovendien gemiddeld 5 jaar later kinderen gekregen die, als hun moeder in de overgang komt, volop aan het puberen zijn. Die combinatie levert stress op. En stress en een veranderende hormoonhuishouding blijken slecht samen te gaan. Dan blijkt erover praten juist heel verstandig om de regie te nemen in plaats van het te laten gebeuren.

Symptomen herkennen: bingo!
Gemiddeld heeft een vrouw haar laatste menstruatie als ze 51,4 jaar is. Dat moment heet de menopauze. De jaren in de aanloop daar naar toe én nog een aantal jaren daarna heet de overgang. Vier op de vijf vrouwen ervaart in die jaren symptomen van de overgang. Welke symptomen en in welke mate is voor elke vrouw anders. Van de welbekende opvliegers heeft 76% van de vrouwen last. Minder bekende symptomen zijn angst- en paniekaanvallen, duizeligheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vergeetachtigheid en onzekerheid. Er zijn naar schatting ook nog ‘ns ruim 200.000 vrouwen die vervoegd in de overgang komen - (ruim) voor hun 40e - en daarvan vaak heftige symptomen ervaren. Op 12 april is er een workshop in Rotterdam, speciaal voor vrouwen met de diagnose vervroegde overgang (POI / POF).

Werk en overgang
Om gezond, vitaal en gelukkig te leven en te werken tijdens en na de overgang is het voor vrouwen heel erg belangrijk om rond hun 45e regie op deze levensfase te nemen. Uit een recente uitzending van NOS Nieuwsuur bleek dat een derde van het verzuim in deze leeftijdscategorie kan samenhangen met overgangssymptomen. Het werk is de eerste plek waar uitval dreigt als er geen passende, op overgangsklachten gerichte actie ondernomen wordt. Op tijd en goed geïnformeerd zijn is essentieel voor alle betrokkenen: huisartsen, bedrijfsartsen, HR-professionals, leidinggevenden, verzekeraars en vrouwen zelf. Op 9 april is er een landelijke meet up #metime rondom werk en overgang.

Deelnemers aan het landelijke congres of een van de andere lokale events kunnen zich aanmelden via www.weekvandeovergang.nl
>>>>>>>>>>>>>>

Facts&figures
Het aantal vrouwen tussen 45 en 60 jaar in ons land  is bijna 2 miljoen. Daarvan werkt driekwart: 1,5 miljoen. Met de toenemende vergrijzing, arbeidsparticipatie en de stijgende pensioenleeftijd neemt het aantal werkende vrouwen tussen 45 en 60 jaar verder toe.

Uit onderzoek van stichting Vuurvrouw blijkt, dat 3 tot 5% van vrouwen in de overgang ernstige depressieve gevoelens ervaart. Een groot risico op een (langdurige) depressie.

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat vrouwen over het algemeen een stuk slechter slapen dan mannen. Vrouwen komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken meer slaapmedicatie dan mannen. 11% Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 t/m 65 jaar (in de overgang) gebruikt slaapmedicatie vs. 4,6% van de mannen. In de leeftijdsgroep 65+ (na de overgang) is dat zelfs 17,5% van de vrouwen vs. 6,1% van de mannen. Slecht slapen leidt tot vermoeidheid en uitputting.

Van de 3,5 miljoen mantelzorgers is 60% vrouw; bijna de helft van hen is tussen de 45 en 65 jaar.                               
à zie voor meer feiten en fabels op www.weekvandeovergang.nl

Het landelijke programma bestaat uit events door het hele land en is te vinden op www.weekvandeovergang.nl  De week van de overgang is een initiatief van

Informatie en interviewaanvragen
Liesbeth Josiassen, tel. 06 54 23 77 34

Partners week van de overgang
MIND|Korrelatie    Depressievereniging     Somnox     WOMEN Inc. 

Achtergrondinformatie
https://vuurvrouw.nu/dossier-stemmingsklachten/
http://www.werkendevrouwen.nl/wp-content/uploads/2016/07/Over_2_BINGO.pdf
https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/overgang-h-erkend
https://www.depressievereniging.nl/depressie/oorzaken-depressies/
https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/genoeg-slaap-geen-garantie-voor-goede-nachtrust
https://www.womeninc.nl/agendaitem/week-van-de-overgang-ga-het-gesprek-aan/
info@poi-pof.nl