Feiten - werk, emancipatie & gezondheid

Werk je in de zorg?
Kijk dan ook 'ns op www.izz.nl/overgang  

De menopauze is de laatste menstruatie, die is gemiddeld bij 51,4 jaar. 
De leeftijd van de menopauze (de laatste ongesteldheid) is de afgelopen 150 jaar niet veranderd: gemiddeld 51,4 jaar. We worden ouder, dus vrouwen moeten het steeds langer met minder oestrogeen doen

De overgang is de hele periode daaromheen. Vrouwen van boven de 45 zijn vrijwel allemaal in de overgang. De leeftijd waarop het begint, eindigt en hoe lang het duurt is bij geen enkele vrouw hetzelfde. Datzelfde geldt voor de combinatie van symptomen

Vrouwen van 45 tot 60 jaar zijn qua omvang een grote demografische groep: 1,6 mln

De arbeidsparticipatie van vrouwen steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1 procent

80% heeft merkbare symptomen in de overgang

Bijna eenderde van de vrouwen in de overgang krijgt last van stemmingsklachten (angst- en paniekaanvallen, spanningsklachten, kort lontje, depressie). Een klein aantal, zo'n 3-5%, krijgt zoveel klachten, dat het hun leven ontwricht. Meer dan 12% van de vrouwen in de overgangsleeftijd gebruikt antidepressiva
Zie ook https://www.depressievereniging.nl/depressie/oorzaken-depressies/ 

Verzuimcijfers van werkende vrouwen zijn relatief hoger dan bij jongere vrouwen en mannen van dezelfde leeftijd

Jonge vrouwen werken gemiddeld 29 uur per week; jonge mannen 37 uur
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek: Werken aan de start

Het hoogste aantallen scheidingen is te vinden in de groep tussen 50 en 55 jaar

In 2016 werkte driekwart van de werkende vrouwen in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen.
In 1969 was dit nog 39 procent van de vrouwen en 8 procent van de mannen

Vanaf gemiddeld 35 jaar vermindert het aantal en de kwaliteit van de eitjes. Soms hebben vrouwen van rond de 40 nog genoeg eitjes, maar raken de hormonen toch al in de war. Het lichaam gaat overcompenseren. In de hele overgang kunnen vrouwen last hebben van hormonale schommelingen, dus ook ná de menopauze, de laatste menstruatie

Bij vrouwen die elke dag meer dan een pakje sigaretten roken blijkt de overgang gemiddeld twee jaar eerder te beginnen

Tot het 35e jaar zijn de aanmaak en afbraak van de botten met elkaar in evenwicht. Daarna wordt langzamerhand meer bot afgebroken dan aangemaakt. Na de laatste menstruatie wordt er minder oestrogeen aangemaakt; daardoor ontstaat er gedurende enkele jaren een proces waarin de botten brozer worden: ze worden minder stevig, ‘ontkalken’. De kans op botbreuken neemt dus toe. Dit risico is groter bij vrouwen die te vroeg in de overgang komen, een tengere bouw hebben, weinig beweging nemen, roken of drinken

Oestrogenen hebben een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. In de vruchtbare leeftijd hebben vrouwen minder kans op hart- en vaatziekten dan mannen, maar na de overgang is dit risico gelijk. Naarmate je ouder wordt, worden de bloedvaten stijver en neemt de mate van aderverkalking toe. Bij vrouwen verloopt de veroudering van de bloedvaten langzaam in de periode voor de menopauze (overgang), omdat de oestrogene hormonen de vaten beschermen. Ze verwijden de bloedvaten en verlagen het cholesterolgehalte in het bloed. Dat heeft een remmend effect op de ontwikkeling van aderverkalking. Doordat de aderverkalking regelmatig in de kleine bloedvaten plaatsvindt, kunnen artsen de juiste diagnose bij vrouwen lastiger stellen. Waardoor zij ook niet tijdig maatregelen kunnen nemen

Een vroege menopauze (onder de 40 jaar) is een risicofactor voor hart- en vaatziekten

Vrouwen in en na de overgang hebben een twee keer zo grote kans om depressieve klachten te krijgen dan vrouwen vóór de overgang. Ook is de intensiteit van de klachten ernstiger dan daarvoor
Zie ook https://vuurvrouw.nu/dossier-stemmingsklachten/

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen een stuk slechter slapen dan mannen. Vrouwen komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken meer slaapmedicatie dan mannen. 11% Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 t/m 65 jaar gebruikt slaapmedicatie vs. 4,6% van de mannen, in de leeftijdsgroep 65+ is dat zelfs 17,5% van de vrouwen vs. 6,1% van de mannen.
Zie ook https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/genoeg-slaap-geen-garantie-voor-goede-nachtrust 

Er zijn naar schatting ruim 200.000 vrouwen die vervoegd in de overgang komen, namelijk (ruim) voor hun 40e. 
Zie ook www.poi-pof.nl